LOGOPEDICKÁ PÉČE

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme ve spolupráci s klinickou logopedkou p. Mgr. Janou Kadaníkovou, která bude na naší školce zajišťovat logopedickou péči.
 
Zájemci o tuto službu se mohou zapisovat u paní učitelek na třídách.
Bližší informace Vám budou včas předány.
Termín týdenního lyžařského výcviku je 17. - 21. 2. 2020
Sraz dětí v MŠ každý den v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat cca ve 13.00 hodin.