Rozšířené činnosti nad rámec běžného provozu

Škola v přírodě

Ve školním roce 2018 - 2019 opět plánujeme školku v přírodě v měsíci červnu 2019. Konkrétní informace včas napíšeme.
Celý článek

Soptíkovo lyžování

V termínu od 28. 1. - 1. 2. 2019 budeme s dětmi jezdit na týdenní kurz lyžování do Olešnice v Orlických horách. Lyžování proběhne od pondělí do pátku v odpoledních hodinách a je vhodné pouze pro předškoláky. Od října můžete přihlásit  děti ve svých třídách. Poté obdržíte podklady pro platbu a...
Celý článek

Výtvarný miniateliér

  VÝTVARNÝ MINIATELIÉR PRO PŘEDŠKOLÁKY Začínáme 9. 10. 2017  Výtvarný miniateliér bude probíhat každé pondělí ve třídě Fialových hvězdiček - 1 patro. Lektor: p. učitelka Ivana Pleskačová, kontakt 721 760 337 1 hodina 14:30 - 15:30 2 hodina 15:30 - 16:30 Cena kursovného na pololetí říjen –...
Celý článek

Výuka anglického jazyka

VÝUKA ANGLIČTINY PRO PŘEDŠKOLÁKY BUDE PROBÍHAT V ÚTERÝ VE TŘÍDĚ FIALOVÝCH HVĚZDIČEK. Lektor: Jitka Studničková, kontakt 728 173 738   Začínáme 3. 10. 2017 1 hodina 14:15 - 15:00 - začátečníci 2 hodina 15:00 - 15:45 - pokročilí Uhrazení poplatku 1600,- na celý školní rok říjen 2017 -...
Celý článek
Elektronický předzápis bude spuštěn od 1.4.2019.

Odkaz najdete zde: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-plotiste

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT VE DNECH :                                                                                    

 10.5.2019 od 10:00 - 17:00 hod. 

 11.5.2019 od 09:00 - 12:00 hod.    

                                                                                  

 Zápis je společný pro obě mateřské školy : MŠ Plotiště i MŠ Plácky

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem      Hradec Králové pro školní rok 2019/2020

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanovují, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1.  Děti, které k 31.08.2019 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

2.  Děti, které k 31.12.2019 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2019/2020 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

3.  Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel budou postupovat ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.