Výuka anglického jazyka


VÝUKA ANGLIČTINY PRO PŘEDŠKOLÁKY BUDE PROBÍHAT PRO 1.SK. VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ (přízemí) A PRO 2.SK. VE FIALOVÉ TŘÍDĚ (1.patro).

Lektor: Jitka Studničková, kontakt 728 173 738 

 Začínáme 3. 10. 2019

1. hodina 13:30 - 14:15 - děti ze zelené třídy

2. hodina 14:30 - 15:15 - děti z červené třídy

Uhrazení poplatku 1600,- na celý školní rok říjen 2019 - červen 2020, celkem 30 lekcí.

Prosíme uhradit poplatek na účet ZŠ Plotiště nejpozději do 15. 10. 2019, (stejný účet jako posíláte platbu školného) 27-1993470297/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte,variabilní symbol 500, do zprávy pro příjemce napište angličtina + jméno dítěte. 

 

 

VÝTVARNÝ MINIATELIÉR PRO DĚTI ZE ZELENÉ A ČERVENÉ TŘÍDY

Začínáme 9. 10.

 Výtvarný miniateliér bude probíhat každé pondělí ve třídě Fialových hvězdiček - 1 patro, který povede p. učitelka Pleskačová. Proběhne cca 30 lekcí.

1 hodina 14:30 - 15:30

2 hodina 15:30 - 16:30

Cena kursovného na pololetí říjen – leden 2018 činí 700,- Kč. Děti se formou výtvarných projektů a řad seznámí s kresbou, malbou a netradičními výtvarnými technikami. V jedné skupině bude max. 10 dětí. Podle počtu přihlášených dětí mají přednost předškoláci, zbytek volných míst doplníme mladšími dětmi. 

Připravte dětem do kufříku: zástěrku, tričko, igelitový ubrus, hadřík, kelímek na vodu, štětec plochý č. 14 a č. 16, štětec kulatý č. 10, vodovky, tužka č. 6B, nůžky, lepidlo, pastelky.

Uhrazení poplatku na pololetí říjen 2017 - leden 2018.

Prosíme uhradit poplatek  v částce 700,- Kč na účet ZŠ Plotiště nejpozději do 25. 9. 2017, (stejný účet jako posíláte platbu školného) 27-1993470297/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, specifický symbol 100, do zprávy pro příjemce napište výtvarný miniateliér + jméno dítěte. 

 

Termín týdenního lyžařského výcviku je 17. - 21. 2. 2020
Sraz dětí v MŠ každý den v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat cca ve 13.00 hodin.