Zápis 2021

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Plotiště, Plácky

pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,
z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektu mateřských škol.

Jak postupovat:

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis.

 1. Předzapište  od 13. 4. do 14. 5. 2021 vaše dítě prostřednictvím webu: www.elektronickypredzapis.cz (jednotlivými kroky vás program navede) popř. zvolte https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-plotiste
 2. Vyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit dětským lékařem (zadní strana žádosti) podepište,  a spolu s dalšími dokumenty (kopie rodného listu, případně kopie doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání)
  zašlete od 2. 5.  do 16. 5. 2021 do MŠ
  následujícími způsoby:
 1. datovou schránkou: qzkkmux
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostým emailem)
 3. poštou, či vložením do poštovní schránky na budově MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160
 4. osobním podáním v MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, ve dnech 13. 5. 2021 od 15:00 do 17:00 hodin a 14. 5. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin.
 1. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti (ke stažení zde: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání případně Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání), písemně ji vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

Pokud budete chtít škole sdělit další skutečnosti, týkající se zápisu Vašeho dítěte do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti, využijte  e-mail mateřské školy  mssever@zsplotiste.cz

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně nepřejete docházku Vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových ulic jednotlivých mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a stránkách MŠ), doporučujeme Vám podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V nespádové MŠ bude Vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Kritéria o přijímání dětí 2021-2022) a nemusí být z důvodu kapacity školy přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli spádové MŠ.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 2. 6. 2021. Registrační číslo bude  zákonným zástupcům zasláno na jejich e-mailovou adresu.  Protože jde o zásadní informaci, žádáme zákonné zástupce o potvrzení přečtení zprávy.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě se zástupkyní ředitelky školy (Veronika Syrovátková Halvová, tel. 725 099 624 ) v úterý  25. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.

Seznam spádových ulic pro MŠ Plotiště a Plácky:
Na základě dohody statutárního města Hradec Králové a obce Lochenice o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420, kterou tvoří ulice: Antonína Dvořáka, Bekova, Bezejmenná, Bohuslava Martinů, Cimlerova, Dědkova, Dobrovského, Drahoňovského, Hronkova, Husitská, Jana Krušinky, Jateční plácek, Jičínská, Jindrova, Klidná, Kotrčova, Koutníkova, Kydlinovská, Labská vodárna, Maxe Malého, Mikoláše Alše, Mládeže, Mlýnská, Na Důchodě, Na Okrouhlíku, Na Valše, Náchodská, Oskara Nedbala, Petra Jilemnického, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, Říčařova, Říční, Sušilova, Šmilovského, Trutnovská, U Dřevony, U Fotochemy, U Kulturního domu, U Melounky, U Náhona, U Sokola, V Končinách, V Tůních, Vančurovo náměstí, Višňová, Voborníkova, Vocelova, Zahrádkářská osada U Labe.

 

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Seznam přijatých dětí pro MŠ Plotiště a MŠ Plácky k nahlédnutí zde:
 
 
Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat:
MŠ Plotiště - úterý 22. 6. 2021 od 15:30
MŠ Plácky - pondělí 28. 6. 2021 od 16:15Seznam přijatých dětí pro MŠ Plotiště a MŠ Plácky k nahlédnutí zde:
 
Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat:
MŠ Plotiště - úterý 22. 6. 2021 od 15:30
MŠ Plácky - pondělí 28. 6. 2021 od 16:15