Informace o platbách

Povinností rodičů je mít finanční závazky v pořádku, ve správné výši a platby mít poukázány včas.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání - 500,- Kč/měsíc

Platba probíhá bezhotovostním způsobem do 15. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena 11x ve školním roce.

ČÍSLO ÚČTU ZŠ Plotiště: 27 - 1993470297/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol: 200

 

Školní jídelna

 

ZŠ Svobodné Dvory

vedoucí školní jídelny: Sádecká Iva

tel. 495 436 086, e-mail: i.sadecka@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU: ZŠ Svobodné Dvory 27 - 2031280227/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

 

 

V zelené třídě se objevil syndrom ruka-noha-ústa.

Jde o velmi nakažlivé virové onemocnění, které se šíří nejčastěji kapénkovou cestou.

Inkubační doba je 3 – 6 dní. Mezi počáteční příznaky patří zvýšená teplota, bolest v krku, bolest břicha – později se tvoří vyrážka (puchýřky) na rukou, nohou a v okolí úst.