Informace o platbách

Povinností rodičů je mít finanční závazky v pořádku, ve správné výši a platby mít poukázány včas.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání - 500,- Kč/měsíc

Platba probíhá bezhotovostním způsobem do 15. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena 11x ve školním roce.

ČÍSLO ÚČTU ZŠ Plotiště: 27 - 1993470297/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol: 200

 

Školní jídelna

 

ZŠ Svobodné Dvory

vedoucí školní jídelny: Sádecká Iva

tel. 495 436 086, e-mail: i.sadecka@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU: ZŠ Svobodné Dvory 27 - 2031280227/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na MŠ SEVER se uskuteční dne 24. 6. 2019 od 16.00 hodin  v jídelně mateřské školy (1. patro).
Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů.
 
 

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště

Seznam přijatých dětí od školního roku 2019/2020

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

PRACOVIŠTĚ MŠ PLOTIŠTĚ „SEVERKA“:

2          přijímá se

4          přijímá se

5          přijímá se

7          přijímá se

8          přijímá se      

11        přijímá se

12        přijímá se

13        přijímá se

14        přijímá se

15        přijímá se

18        přijímá se

21        přijímá se

23        přijímá se

24        přijímá se

25        přijímá se

26        přijímá se

28        přijímá se

29        přijímá se

30        přijímá se

31        přijímá se

32        přijímá se

38        přijímá se

39        přijímá se

40        přijímá se

41        přijímá se

43        přijímá se

45        přijímá se

46        přijímá se

47        přijímá se

48        přijímá se

49        přijímá se

50        přijímá se

51        přijímá se

52        přijímá se

 

PRACOVIŠTĚ MŠ PLÁCKY „RYBIČKA“:

9          přijímá se

10        přijímá se

16        přijímá se

19        přijímá se

20        přijímá se

34        přijímá se

35        přijímá se

37        přijímá se

42        přijímá se

44        přijímá se

 

Vyvěšeno: 4.6.2019                                                     PaedDr. Ilona Hojná

                                                                                       ředitelka školy