Název třídy ,,Žluté hvězdičky"                                                      

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 2,5 - 4 roky

     Paní učitelky:  Ilona Olovská

                             Kateřina Tylšová

     

        Název ŠVP : "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima",,Kam nás nohy zanesou…“

 

 

 

 

 

Termín týdenního lyžařského výcviku je 17. - 21. 2. 2020
Sraz dětí v MŠ každý den v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat cca ve 13.00 hodin.