Název třídy: ,,Červené hvězdičky"                                                           

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 5 - 6 let

     Paní učitelky:  Mgr. Dana Svatoňová

                             Mgr. et Bc. Lucie Vágnerová

školní asistentka : Bc. Aneta Novotná

     

                                 Název ŠVP: "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima"

 

Od 1.1.2020 došlo ke změně čísla účtu pro platbu stravy.

Platby posílejte na účet s číslem 123-1034320277/0100.

Od 1.2.2020 se navyšují ceny za stravné. Informace naleznete na web. stránkách školní jídelny.