Název třídy: ,,Červené hvězdičky"                                                           

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 3 - 6 let

     Paní učitelky:  Aneta Kaluhová

                                 Mgr. et Bc. Lucie Matěnová

     

                                 Název ŠVP: "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima"

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Po dokončené rekonstrukci se hřiště opět otevírá veřejnosti ve čtvrtek 8.8.2019.