Název třídy: ,,Zelené hvězdičky"                                                           

 

 

     Počet dětí na třídě: celkem 28

     Věková skupina: 5 - 6 let

     Paní učitelky: Vladimíra Kroupová

                            Veronika Syrovátková Halvová

                              

     Asistent pedagoga: Ladislav Bělina

 

     Název ŠVP: "Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je s Ferdou prima"

 

 

 

Od 1.1.2020 došlo ke změně čísla účtu pro platbu stravy.

Platby posílejte na účet s číslem 123-1034320277/0100.

Od 1.2.2020 se navyšují ceny za stravné. Informace naleznete na web. stránkách školní jídelny.