VÝUKA PLAVÁNÍ 

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme ve  spolupráci se sportovním klubem Vlnka, výuku plavání nabízíme pouze pro předškolní děti.
Plavání je zajišťováno v plaveckém bazénu Všestary.
 
 
 
 

Od 1.1.2020 došlo ke změně čísla účtu pro platbu stravy.

Platby posílejte na účet s číslem 123-1034320277/0100.

Od 1.2.2020 se navyšují ceny za stravné. Informace naleznete na web. stránkách školní jídelny.