Zapomenuté heslo

Zadejte Vaši e-mailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení. Na tuto adresu Vám bude zasláno nové heslo.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

Vážení rodiče,

blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020. V případě Vašeho zájmu
o umístění dítěte v době letních prázdnin do jiné mateřské školy v našem obvodu (MŠ Svobodné Dvory, MŠ Kukleny), je nutné se telefonicky či SMS zprávou přihlásit pí. Syrovátkové do neděle 31. 5. 2020 na tel. čísle 725 099 624. Pokud se nenahlásíte, škola bude vnímat tuto skutečnost tak, že o umístění dítěte v době prázdnin zájem nemáte. PO TOMTO TERMÍNU NENÍ JIŽ MOŽNÉ DÍTĚ ZAPSAT.

Prosíme Vás o pečlivé zvážení nutnosti umístění Vašeho dítěte do náhradních mateřských škol. 
Zároveň upozorňujeme, že dojde k mísení dětí z různých škol a tím i k možnému zvýšenému riziku přenosu nákazy.

Rozpis termínů otevřených mateřských škol :

MŠ Svobodné Dvory : K Meteoru od 7. 7. do 10.7. 2020

 MŠ Svobodné Dvory: K Dolíkám od 13. 7. do 17. 7. 2020

 MŠ Markova (Kukleny) od 3. 8. do 21. 8 2020

1.Do 31. 5. 2020 - nahlásit dítě

Do 11. 6. 2020 -  doručit vyplněnou a podepsanou žádost do naší MŠ. Na žádosti (viz příloha) rodiče vyplní adresu mateřské školy, do které chtějí umístit dítě (MŠ Svob. Dvory, MŠ Kukleny). Potvrzení lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. Pokud nebudete moci v daném termínu Žádost podat, kontaktujte předem ředitele/ředitelku školy a dohodněte si náhradní termín podání žádosti).

 

2. Způsob doručení žádost

a) emailem s platným elektronickým podpisem

b) do schránky mateřské školy Sever

 

3.       Do 17.6. 2020 Vám bude příslušnou školou emailem zasláno  registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě  evidováno.

 

4.       17.6. 2020 vyvěšení seznamu přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce školy.

 

 

5.       Dne 22.6. 2020 se rodiče dostaví do MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160 v čase od 14.00 – 16.00 hodin uhradit školné a stravné.

 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité administrace.

 

Zájemci pouze o MŠ Plácky (provoz od 7. do 10. 7. 2020) a MŠ Sever (provoz od 20. do 31. 7 2020) se nahlásí nejpozději do pátka 12. 6. 2020 v MŠ, nebo pí. Syrovátkové na výše uvedeném tel. čísle.

 

 Veronika Syrovátková Halvová, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání.
 
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu: Žádost prázdniny 2020
 
 
 

INFORMACE O STRAVĚ

Prosíme rodiče, aby si obědy nahlašovali dle potřeby.
Strava není automaticky přihlašena na další měsíc.
Na konci měsíce je potřeba si nahlásit stravu na další měsíc.
 
 
 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,
od 4.5.2020 se v omezeném provozu otevírá naše MŠ pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují zajistit umístění dítěte do zařízení.
Dětem, které nastoupí do školky, musí rodiče nahlásit stravu (školní jídelna - paní Bártová)
Po dobu omezeného provozu MŠ, nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, prosíme tedy o včasné odhlašování.
 
Prosíme rodiče, aby docházku dítěte telefonicky či sms zprávou nahlásili pí. Syrovátkové na tel. čísle 725 099 624.
 

 

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a  nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty!

 1. Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený jménem dítěte a v něm

 • notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče

Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné.

 1. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:
 1. Na předem určeném místě (mimo společné vnitřní prostory, nejlépe ve venkovním areálu školy) předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby.
 2. Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
 3. Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).
 4. Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky (roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:
 • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonné zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby
 • Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonný zástupce dítěte, popřípadě doprovázejí osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
 • dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
 • dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě
 • Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a následnou dezinfekci.
Vyzvedávání dětí z MŠ
Při nepříznivém počasí rodiče zazvoní na třídu, kde je umístěno jeho dítě. Vyčkají na příchod paní učitelky (asistentky), která dítě převlékne a předá rodičům.
Při odpoledním pobytu na hřišti MŠ, si rodiče přebírají děti na hřišti.
 
Další informace k zahájení omezeného provozu MŠ zde: Znovuotevření-MŠ-termíny (005).pdf 
 
 
 

Informace ohledně PLAVÁNÍ

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Od  pondělí 4.5.2020 se otevírá hřiště pro veřejnost.
Provozní doba: 
všední dny od 16.00 do 18.00 hodin
víkendy, svátky od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin